Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Khách hàng mua hàng tại website của chúng tôi có thể thanh toán bằng các hình thức như sau:

Thanh toán trực tiếp khi mua hàng tại cửa hàng

Thanh toán thông qua hình thức thu hộ (COD)

Thanh toán theo hình thức chuyển khoản:

  • Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản trước vào tài khoản của chúng tôi.
  • Sau khi xác nhận chuyển khoản thành công.
  • Chúng tôi  sẽ chuyển phát nhanh đơn hàng cho khách.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

CHUYỂN KHOẢN: CÔNG TY —> CÔNG TY

+ CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU TITAN
+ SỐ TÀI KHOẢN: 188.533.919
+ NGÂN HÀNG:  ACB – HCM

CHUYỂN KHOẢN: CÁ NHÂN —> CÁ NHÂN

+ CHỦ TÀI KHOẢN:  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY)
+ SỐ TÀI KHOẢN:  304.316
+ NGÂN HÀNG:  ACB – HCM